Tag Archives: situatii de urgenta

Asistenta si servicii situatii de urgenta

In cadrul contractului de asistenta si servicii in domeniul situatiilor de urgenta, va oferim suportul necesar pentru conformarea cu prevederile legale in vigoare:

>> planificarea si organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

>> stabilirea responsabilitatilor si a modului de organizare pentru apararea impotriva incendiilor, actualizarea si aducerea lor la cunostinta salariatilor;

Documente situatii de urgenta

Documente specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor si protectie civila

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta;
>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;
>> Instructiuni de aparare impotriva incendiilor;
>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;
>> Organizarea interventiei pentru limitarea si lichidarea efectelor provocate de calamitati naturale
>> Masuri organizatorice si tehnice pentru stingerea incendiilor si asigurarea primei interventii
>> Organizarea apararii impotriva incendiilor;
>> Procedura de derulare  a exercitiilor de evacuare;
>> Registru pentru controale preventive proprii societatii;
>> Registru de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
>> Evidenţa începuturilor de incendiu, incendiilor, exploziilor în societate;
>> Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate în societate;
>> Plan de evacuare a bunurilor si persoanelor;
>> Plan de interventie.