Tag Archives: protectia muncii

Asistenta si servicii de protectia muncii

In cadrul contractului de asistenta si servicii, va asiguram suportul necesar conformarii cu cerintele prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin realizarea urmatoarelor activitatilor de prevenire si protectie in concordanta cu art. 15, alin.(1) din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:

>> stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;

>> verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;