Tag Archives: instruire

Documente protectia muncii

Documente specifice activitatii de securitate si sanatate in munca

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;

>> Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate si pentru echipamentele de munca utilizate;

>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;

>> Programe de instruire – testare la nivelul societatii;