Tag Archives: documente

Documente protectia muncii

Documente specifice activitatii de securitate si sanatate in munca

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;

>> Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate si pentru echipamentele de munca utilizate;

>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;

>> Programe de instruire – testare la nivelul societatii;

Documente situatii de urgenta

Documente specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor si protectie civila

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta;
>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;
>> Instructiuni de aparare impotriva incendiilor;
>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;
>> Organizarea interventiei pentru limitarea si lichidarea efectelor provocate de calamitati naturale
>> Masuri organizatorice si tehnice pentru stingerea incendiilor si asigurarea primei interventii
>> Organizarea apararii impotriva incendiilor;
>> Procedura de derulare  a exercitiilor de evacuare;
>> Registru pentru controale preventive proprii societatii;
>> Registru de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
>> Evidenţa începuturilor de incendiu, incendiilor, exploziilor în societate;
>> Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate în societate;
>> Plan de evacuare a bunurilor si persoanelor;
>> Plan de interventie.