Servicii

Asistenta si servicii de protectia muncii

In cadrul contractului de asistenta si servicii, va asiguram suportul necesar conformarii cu cerintele prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin realizarea urmatoarelor activitatilor de prevenire si protectie in concordanta cu art. 15, alin.(1) din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:

>> stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;

>> verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

Documente protectia muncii

Documente specifice activitatii de securitate si sanatate in munca

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;

>> Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate si pentru echipamentele de munca utilizate;

>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;

>> Programe de instruire – testare la nivelul societatii;

Evaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala

Obiectivul central al securitatii in munca il reprezinta reducerea numarului de accidente de munca si al imbolnavirilor profesionale prin reducerea sau eliminarea riscurilor profesionale.

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem de munca il constituie evaluarea riscurilor profesionale din sistemul respectiv.

Evaluarea riscurilor profesionale presupune identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, mediu de munca) si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri:
– probabilitatea de manifestare
– gravitatea consecintei maxime previzibile asupra organismului uman.

Situatii de urgenta

Apararea impotriva incendiilor si protectia civila

In concordanta cu OUG 21/2004 privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta, acestea sunt definite ca evenimente exceptionale, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate necesita masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse importante si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.

Asistenta si servicii situatii de urgenta

In cadrul contractului de asistenta si servicii in domeniul situatiilor de urgenta, va oferim suportul necesar pentru conformarea cu prevederile legale in vigoare:

>> planificarea si organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

>> stabilirea responsabilitatilor si a modului de organizare pentru apararea impotriva incendiilor, actualizarea si aducerea lor la cunostinta salariatilor;

Documente situatii de urgenta

Documente specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor si protectie civila

>> Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta;
>> Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;
>> Instructiuni de aparare impotriva incendiilor;
>> Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;
>> Organizarea interventiei pentru limitarea si lichidarea efectelor provocate de calamitati naturale
>> Masuri organizatorice si tehnice pentru stingerea incendiilor si asigurarea primei interventii
>> Organizarea apararii impotriva incendiilor;
>> Procedura de derulare  a exercitiilor de evacuare;
>> Registru pentru controale preventive proprii societatii;
>> Registru de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
>> Evidenţa începuturilor de incendiu, incendiilor, exploziilor în societate;
>> Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate în societate;
>> Plan de evacuare a bunurilor si persoanelor;
>> Plan de interventie.