Prima Pagina

Servicii de consultanta protectia muncii, securitatea muncii, psi, situatii de urgenta
Un mediu de lucru mai sigur si mai sanatos
Obiectivele unui management performant de securitate si sanatate in munca

Conform prevederilor legale in vigoare, angajatorul are obligatia organizarii activitatii de protectia muncii. Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii muncii, consultarea, instruirea si formarea lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt cateva dintre componentele de baza necesare asigurarii securitatii si sanatatii angajatilor si a altor participanti la procesul de munca.

Statisticile Uniunii Europene arata ca anual, aproximativ 5 milioane de angajati sufera accidente de munca ce genereaza incapacitate de lucru mai mare de 3 zile si care implica costuri, cum ar fi:
– plata concediului medical, plati pentru ore suplimentare sau personal de inlocuire temporara, pensionare anticipata, recrutarea noii forte de munca, recalificare;
– pierderi de timp in productie;
– daune aduse unitatii (echipamente, materiale, produse);
– timp alocat de conducere pentru gestionarea urmarilor accidentelor;
– cote de asigurare marite;
– scaderea moralului angajatilor, etc.
Unele accidente au consecinte permanente, care afecteaza nu numai capacitatea de munca ci si viata extra-profesionala a angajatilor.

Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activitatilor de prevenire si protectie.  O promovare eficienta a activitatii de prevenire si protectie, trebuie sa includa urmatoarele etape:
– dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare, coerente si a obiectivelor privind protectia muncii;
– asigurarea resurselor necesare implementarii acestei politici;
– stabilirea responsabilitatilor privind protectia muncii la noate nivelurile;
– analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordand prioritate masurilor de protectie colectiva;
– adaptarea muncii la capacitatile fiecarui salariat, inlocuirea pericolelor cu nonpericole;
– asigurarea consultarii si informarii corespunzatoare a angajatilor cu privire la riscurile pentru sanatate si securitate, masurile de prevenire, masurile de prim ajutor si a procedurilor aplicabile in cazurile de urgenta;
– controlul si analiza periodica in vederea verificarii eficientei politicii si a intregului sistem, actiuni corective.

Pentru gestionarea activitatilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile societatii, angajatorii pot numi lucratori desemnati, care sa indeplineasca cerintele de formare profesionala si care sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea îndeplini obligatiile ce le revin prin lege, sau pot apela la servicii externe de prevenire si protectie, fara sa fie, insa, absolviti de responsabilitatile ce ii revin.

Solicitati o oferta de pret!